CHÍNH SÁCH & ĐIỀU KHOẢN

Điều khoản dịch vụ

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2020

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG NÀY

Các điều khoản dịch vụ này (“Điều khoản dịch vụ”) (cùng với các tài liệu mà chúng đề cập đến) cho bạn biết các điều khoản mà bạn có thể sử dụng trang web của Cao Nguyen Da Food (“Trang web”) hoặc ứng dụng di động (“Ứng dụng”). Việc sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng bao gồm việc truy cập, duyệt hoặc đăng ký để sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng.

 

Trang web và Ứng dụng này được điều hành bởi chi nhánh đã đăng ký của Cao Nguyen Da Food Inc.  (“chúng tôi”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “Cao Nguyen Da Food” ) và các chi nhánh của nó (là các thực thể kiểm soát, được kiểm soát bởi hoặc dưới sự kiểm soát chung với Cao Nguyen Da Food).

Bằng cách sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn chấp nhận và đồng ý tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ được nêu dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ này, bạn không được sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên giữ một bản sao của Điều khoản Dịch vụ này để tham khảo trong tương lai.

 

1. CÁC CHÍNH SÁCH BỔ SUNG

Các chính sách bổ sung sau đây cũng áp dụng cho việc bạn sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi:

 

Chính sách Bảo mật của chúng tôi , giải thích thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó, các quyền kiểm soát của bạn đối với thông tin cá nhân của mình và các quy trình mà chúng tôi áp dụng để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Nó áp dụng cho thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập thông qua Trang web và Ứng dụng. Hãy đảm bảo rằng bạn đọc kỹ Chính sách Bảo mật của chúng tôi trước khi sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng.

Chính sách Cookie của chúng tôi , cung cấp thông tin về cookie trên Trang web và Ứng dụng của chúng tôi.

Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi , quy định các cách sử dụng được phép và việc sử dụng bị cấm đối với Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi. Các Nguyên tắc cộng đồng này tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ này, vì vậy các tham chiếu đến Điều khoản dịch vụ bao gồm chúng.

2. THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào về Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi, hoặc về bất kỳ khía cạnh nào về Cao Nguyen Da Food, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: [email protected]

3. THÔNG TIN VỀ TRANG WEB VÀ ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG TÔI

Trang web và Ứng dụng của chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng chia sẻ công thức nấu ăn với những người dùng khác trên Trang web và Ứng dụng của chúng tôi, đồng thời duyệt qua các công thức nấu ăn của người dùng khác (“Dịch vụ Cao Nguyen Da Food”). Ngoại trừ các Dịch vụ Cao cấp tùy chọn mà chúng tôi có thể cung cấp (xem Phần 7), Dịch vụ Cao Nguyen Da Food được cung cấp miễn phí.

Trang web của chúng tôi được thiết kế để hoạt động trên các trình duyệt web hiện đại, các hệ điều hành và nền tảng chính. Các tính năng và khả năng tương thích có thể khác nhau giữa một số trình duyệt web, hệ điều hành và nền tảng

Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba trong việc cung cấp Dịch vụ Cao Nguyen Da Food hoặc để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo Điều khoản Dịch vụ này.

Chúng tôi không cam kết rằng Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi, bất kỳ nội dung nào trên đó hoặc các dịch vụ có thể được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đó, sẽ không có lỗi hoặc thiếu sót.

 

4. THÔNG TIN QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN HỒ SƠ

Tất cả các công thức nấu ăn trên Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi chỉ được cung cấp cho thông tin chung và được xuất bản bởi những người dùng khác, như bạn chứ không phải bởi Cao Nguyen Da Food. Cao Nguyen Da Foodkhông sàng lọc hoặc kiểm tra các công thức nấu ăn trước khi chúng được đăng, vì vậy có thể có một số công thức, nguyên liệu hoặc phương pháp nấu ăn không phù hợp, không chính xác hoặc không an toàn. Các công thức nấu ăn, nhận xét và thông tin khác được cung cấp trên Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi không nhằm mục đích trở thành lời khuyên mà bạn nên dựa vào, và bất kỳ việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ công thức nào của nội dung khác được cung cấp trên Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi đều do bạn tự chịu rủi ro.

Cao Nguyen Da Food không đưa ra tuyên bố nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, chất lượng, an toàn hoặc phù hợp cho mục đích của các công thức nấu ăn được xuất bản trên Dịch vụ Cao Nguyen Da Food.

Vì thế:

bạn nên xác minh bất kỳ thành phần hoặc phương pháp bất thường hoặc mới lạ nào trong công thức bằng cách tham khảo các nguồn khác;

bạn phải luôn tuân thủ mọi thông báo hoặc bản tin an toàn thực phẩm do cơ quan chính quyền địa phương của bạn ban hành và bạn không nên mong đợi Dịch vụ Cao Nguyen Da Food lưu ý hoặc giải thích những rủi ro có trong việc chuẩn bị thực phẩm, phương pháp hoặc kỹ thuật nấu hoặc tiêu thụ một số thực phẩm nhất định; và

nếu bạn không phải là một đầu bếp có kinh nghiệm, chúng tôi khuyên bạn nên nghe hướng dẫn từ một đầu bếp có kinh nghiệm hoặc cơ quan có thẩm quyền thích hợp khác, khi sử dụng các công thức nấu ăn từ Dịch vụ Cao Nguyen Da Food, đặc biệt là về sức khỏe và an toàn.

Nếu bạn có bất kỳ nhận xét hoặc thắc mắc nào về bất kỳ công thức nấu ăn hoặc nội dung nào khác trên Dịch vụ Cao Nguyen Da Foodhoặc, nếu bạn tin rằng tác phẩm có bản quyền của mình đã bị vi phạm hoặc biết về tài liệu vi phạm, bất hợp pháp hoặc không phù hợp khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: [email protected]

 

5. ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG

Liên quan đến Trang web của chúng tôi, bạn có thể truy cập và xem các công thức nấu ăn mà không cần đăng ký với tư cách khách (“Khách”). Tuy nhiên, bạn sẽ có quyền truy cập vào nhiều tính năng hơn của Dịch vụ Cao Nguyen Da Food nếu bạn tạo tài khoản thông qua đăng ký. Nếu bạn muốn đăng ký một tài khoản để sử dụng Dịch vụ Cao Nguyen Da Food, bạn sẽ phải hoàn thành thông tin tài khoản cần thiết theo yêu cầu của chúng tôi thông qua việc gửi đơn đăng ký theo định dạng do chúng tôi chỉ định hoặc đăng ký bằng tài khoản của bên thứ ba ( ví dụ: Facebook, Google).

Chúng tôi sẽ tiến hành các kiểm tra cần thiết về đăng ký của bạn trước hoặc sau quá trình đăng ký và khi chúng tôi chấp nhận, bạn sẽ được đăng ký là người dùng đã đăng ký (“Người dùng đã đăng ký”).

Chúng tôi có quyền đình chỉ, thu hồi hoặc ngừng cung cấp tài khoản, chi tiết tài khoản hoặc mật khẩu của bạn trong các trường hợp sau. Nếu có thể, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về ý định của chúng tôi trong việc này và cho bạn cơ hội để khiếu nại:

bạn không tồn tại;

bạn không có địa chỉ email có thể nhận email;

bạn vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này;

bạn đã hoặc đang cố tình cung cấp thông tin sai lệch cho chúng tôi;

bạn là trẻ vị thành niên và chưa gửi thông tin tài khoản với sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ;

để ứng phó với các mối đe dọa thực tế hoặc tiềm ẩn đối với doanh nghiệp của chúng tôi (chẳng hạn như các mối đe dọa an ninh mạng), hoặc các hành vi hoặc hành vi không được hoan nghênh hoặc nguy hiểm trong cộng đồng của chúng tôi; hoặc là

6. TÀI KHOẢN VÀ MẬT KHẨU CỦA BẠN

Nếu bạn chọn trở thành Người dùng đã Đăng ký, bạn phải coi thông tin tài khoản của mình là bí mật. Bạn không được tiết lộ nó cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn chấp nhận hoàn toàn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn, ngoại trừ trường hợp đó là lỗi của chúng tôi.

Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ rằng bất kỳ ai khác ngoài bạn biết tài khoản của bạn, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi tại [email protected]

7. CHỦ SỞ HỮU NỘI DUNG VÀ CÁC QUYỀN BẠN ĐƯỢC PHÉP

Chúng tôi không yêu cầu quyền sở hữu bất kỳ công thức nấu ăn, hình ảnh, đồ họa, nhận xét, thông tin, dữ liệu, văn bản hoặc các tài liệu khác mà bạn tải lên hoặc đăng trên Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi (“Nội dung”).

Tuy nhiên, khi bạn tải Nội dung, bao gồm cả công thức, lên Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi, bạn cấp cho chúng tôi quyền và giấy phép toàn cầu, miễn phí bản quyền, đang tiếp tục và có thể chuyển nhượng (chúng tôi cũng có thể cấp cho các chi nhánh và bên thứ ba (các) , bao gồm cả những người dùng khác) để sử dụng, sao chép, tái sản xuất, xử lý, điều chỉnh, sửa đổi, dịch, xuất bản, truyền, hiển thị và phân phối (bao gồm cả thông qua các bên thứ ba) Nội dung hoặc các dẫn xuất của nó, trong bất kỳ và tất cả các phương tiện hoặc phương thức phân phối (hiện nay được biết đến hoặc phát triển sau này) cho bất kỳ và tất cả các hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Bạn cũng đồng ý rằng:

giấy phép này bao gồm quyền để chúng tôi cung cấp quảng bá và khai thác thương mại Nội dung được tải lên Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi theo bất kỳ phương tiện, cách thức hoặc hình thức nào cho hoặc với những người dùng khác hoặc những người hợp tác với chúng tôi để phân phối hoặc xuất bản Nội dung trên các phương tiện và dịch vụ khác ;

việc sử dụng bổ sung như vậy của chúng tôi, những người dùng khác của Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi và những người khác hợp tác với chúng tôi để phân phối hoặc xuất bản Nội dung của bạn có thể được thực hiện mà không phải trả cho bạn khoản bồi thường nào đối với Nội dung mà bạn tải lên Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi;

bạn cho phép chúng tôi thay mặt bạn báo cáo vi phạm bản quyền cho đại lý được chỉ định, chủ sở hữu trang web, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ hoặc bất kỳ địa chỉ liên hệ thích hợp nào khác khi chúng tôi nhận thấy Nội dung của bạn bị vi phạm; và bạn từ bỏ hoặc, nếu điều đó là không thể, đồng ý không khẳng định, tất cả các quyền nhân thân (và tất cả các quyền tương tự ở các khu vực tài phán khác) mà bạn có hoặc sẽ có hiện tại hoặc trong tương lai đối với Nội dung của bạn.

8. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Ngoại trừ Nội dung của bạn, bao gồm cả công thức nấu ăn của bạn, tất cả quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ Cao Nguyen Da Food và tất cả tài liệu trên Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi, bao gồm thiết kế, đồ họa, văn bản, hình ảnh, phần mềm, các tệp khác và lựa chọn và sắp xếp chúng (gọi chung là “Nguyên liệu “) Thuộc sở hữu của chúng tôi và / hoặc người cấp phép của chúng tôi.

Chúng tôi cho phép bạn sử dụng Tài liệu trong phạm vi, và chỉ trong phạm vi cần thiết để truy cập và sử dụng Dịch vụ Cao Nguyen Da Food cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn theo Điều khoản Dịch vụ này. Tất cả các quyền khác được bảo lưu rõ ràng.

Vì thế:

bạn không được sử dụng bất kỳ phần nào của Tài liệu hoặc Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý rõ ràng để làm như vậy từ chúng tôi và / hoặc (nếu có) người cấp phép của chúng tôi; bạn không được sử dụng bất kỳ hình ảnh minh họa, hình ảnh, chuỗi video hoặc âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa nào tách biệt với bất kỳ văn bản đi kèm nào; hoặc là

bạn không được sử dụng Tài liệu bên ngoài Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi, đặc biệt bằng cách xóa bất kỳ trạng thái đóng góp nào được xác định là tác giả của Tài liệu trên Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi.

9. QUY TẮC HOẠT ĐỘNG

Bạn hứa rằng bạn sẽ không:

vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn, các quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền và thương hiệu, của chúng tôi, người dùng khác hoặc bên thứ ba;

xâm phạm quyền sở hữu, quyền riêng tư và quyền hình ảnh của chúng tôi, người dùng khác hoặc bên thứ ba;

tiết lộ thông tin, chẳng hạn như tên, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và địa chỉ email của một cá nhân cụ thể mà không được phép, và theo đó bất kỳ bên thứ ba nào có thể xác định được cá nhân đó;

đăng ký nhiều địa chỉ email để có được nhiều tài khoản, trong khi là một người dùng duy nhất;

có được tài khoản thay mặt cho Người dùng đã Đăng ký có tài khoản đã bị tạm ngưng hoặc chấm dứt;

phân biệt đối xử, quấy rối, bắt nạt, đe dọa, bôi nhọ hoặc gây tổn hại đến danh tiếng và uy tín của người dùng khác hoặc bên thứ ba;

thay đổi và / hoặc xóa các Tài liệu được cung cấp thông qua Dịch vụ Cao Nguyen Da Food;

mạo danh chúng tôi, người dùng khác hoặc bên thứ ba (bao gồm cả tiêu đề email tiến sĩ với mục đích làm sai lệch nguồn tiêu đề email và danh tính của người gửi);

truyền các chương trình máy tính hoặc vi rút có hại hoặc khiến người dùng khác hoặc bên thứ ba nhận các chương trình hoặc vi rút đó;

truy cập mà không được phép hoặc tiến hành quét cổng, tấn công từ chối dịch vụ, hoặc gửi thư rác vào các cơ sở của người dùng khác hoặc bên thứ ba hoặc các cơ sở được sử dụng bởi Dịch vụ Cao Nguyen Da Food(bao gồm nhưng không giới hạn, các phương tiện viễn thông, máy tính và các thiết bị khác, cũng như phần mềm được chúng tôi sử dụng trong việc cung cấp Dịch vụ Cao Nguyen Da Food) và / hoặc gây ra hoặc cố gắng gây trở ngại cho việc sử dụng hoặc vận hành các cơ sở đó;

truyền, không có sự cho phép, email mang tính chất quảng cáo hoặc khuyến mãi hoặc xúi giục hoặc có tính chất phản cảm (bao gồm cả thư rác); cản trở việc nhận email của người dùng khác hoặc bên thứ ba; yêu cầu truyền email chuỗi và / hoặc truyền email chuỗi phù hợp với các yêu cầu đó;

lưu hành thông tin, thiết bị và phần mềm được sử dụng với mục đích vô hiệu hóa hoặc phá vỡ chức năng kiểm soát truy cập của máy chủ và các phương tiện khác;

sao chép, sửa đổi, tháo rời, thiết kế đối chiếu hoặc phân tích các mẫu hoặc phần mềm có trong Tài liệu (ngoại trừ phạm vi được pháp luật cho phép và bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi trong trường hợp đó);

lấy thông tin tài khoản mà không được phép hoặc thông qua gian lận (bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách lừa đảo hoặc các phương pháp tương tự);

sử dụng Dịch vụ Cao Nguyen Da Food cho các hoạt động thương mại (bao gồm bất kỳ hoạt động nào được khuyến khích), vì lợi nhuận và dự kiến ​​lợi nhuận, trừ khi chúng tôi đã có sự chấp thuận trước bằng văn bản;

sử dụng Dịch vụ Cao Nguyen Da Food cho chiến dịch bầu cử hoặc các hoạt động chính trị khác;

sử dụng Dịch vụ Cao Nguyen Da Food trái với luật và quy định hiện hành;

cản trở hoạt động của Dịch vụ Cao Nguyen Da Food hoặc cản trở việc trao đổi hoặc chia sẻ Nội dung do người dùng khác hoặc bên thứ ba đóng góp; hoặc gây ra thiệt hại hoặc tổn thất cho chúng tôi, những người dùng khác hoặc bên thứ ba bằng cách làm hỏng uy tín hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của họ;

gây trở ngại đáng kể cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi thông qua các yêu cầu hoặc email lặp đi lặp lại, phù phiếm hoặc gây khó chịu, vượt quá nghĩa vụ của chúng tôi và / hoặc không hợp lý;

Vi phạm Điều khoản dịch vụ; hoặc cản trở trật tự công cộng và đạo đức (bao gồm, nhưng không giới hạn, bằng cách truyền tải hoặc hiển thị Nội dung có thể thúc đẩy và kích động bạo lực, hình ảnh bất hợp pháp hoặc tự sát); thiết lập một liên kết đến Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi để khuyến khích bất kỳ hành động nào, kể cả những hành động của các bên thứ ba, được mô tả ở đây;

Chống lại các yêu cầu khác mà chúng tôi có thể áp đặt vào từng thời điểm theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình; hoặc là sử dụng Dịch vụ Cao Nguyen Da Food theo cách mà Cao Nguyen Da Foodcho là không phù hợp hoặc không phù hợp một cách hợp lý. Cao Nguyen Da Foodsẽ đề cập đến các yếu tố như việc sử dụng Dịch vụ Cao Nguyen Da Foodthông thường của đa số người dùng và thông lệ chung của ngành, khi xác định xem việc sử dụng đó có phù hợp hay không.

 

10. THAY ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản Dịch vụ này (“Thay đổi”) bất kỳ lúc nào nếu:

có những thay đổi trong luật và quy định hiện hành;

có những thay đổi trong đặc điểm kỹ thuật hoặc hoạt động của Dịch vụ Cao Nguyen Da Food;

có những thay đổi đối với chính sách nhóm Cao Nguyen Da Food hoặc các quy định nội bộ;

có những thay đổi đối với đặc điểm dịch vụ hoặc chính sách của các dịch vụ bên thứ ba bên ngoài được Cao Nguyen Da Food sử dụng hoặc được kết nối với Dịch vụ Cao Nguyen Da Food;

có những thay đổi đối với môi trường kinh doanh mà Cao Nguyen Da Food hoạt động;

cần phải ứng phó với các mối đe dọa thực tế hoặc tiềm ẩn đối với doanh nghiệp của chúng tôi (chẳng hạn như các mối đe dọa an ninh mạng), hoặc các hành vi hoặc hành vi không được hoan nghênh hoặc nguy hiểm trong cộng đồng của chúng tôi;

cần phải làm rõ hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của Điều khoản Dịch vụ này; hoặc là

các tình huống khác, không lường trước được, có thể yêu cầu chúng tôi sửa đổi các Điều khoản Dịch vụ này một cách hợp lý;

Vui lòng kiểm tra trang này theo thời gian để biết về bất kỳ Thay đổi nào mà chúng tôi thực hiện, vì chúng ràng buộc với bạn, trừ khi bạn chấm dứt tài khoản của mình. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những Thay đổi quan trọng, bao gồm bằng cách đăng khi bạn truy cập Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi hoặc qua email đến địa chỉ email đã đăng ký khi đăng ký tài khoản của bạn.

Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ Cao Nguyen Da Food sau khi Thay đổi được thực hiện, bạn đồng ý với các Thay đổi. Nếu bạn không chấp nhận Thay đổi: (i) nếu bạn là Khách hoặc Người dùng đã Đăng ký, vui lòng ngừng sử dụng Dịch vụ Cao Nguyen Da Food hoặc (ii) nếu bạn là người dùng Dịch vụ Cao cấp, bạn phải chấm dứt đăng ký của mình trong vòng ba mươi (30) ngày sau chúng tôi thông báo cho bạn về Thay đổi (hoặc bạn biết về sự thay đổi đó, nếu sớm hơn).

Nếu bạn ngừng sử dụng Dịch vụ Cao Nguyen Da Foodhoặc chấm dứt Dịch vụ Cao cấp (nếu có) theo quy định của đoạn trước, thì các Thay đổi liên quan sẽ không ràng buộc bạn. Xin lưu ý rằng, ngay cả khi các Thay đổi không ràng buộc bạn, nếu bạn không chấm dứt đăng ký của mình trước ngày gia hạn tiếp theo, bạn sẽ bị tính phí đăng ký cho dịch vụ của tháng tiếp theo.

Các Điều khoản Dịch vụ này được cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 11. Chúng tôi đã cập nhật Điều khoản dịch vụ thành: sửa đổi pháp nhân hợp đồng từ Cao Nguyen Da Food Limited thành chi nhánh đã đăng ký của Cao Nguyen Da Food, Inc. tại Vương quốc Anh; và thực hiện một số cập nhật về luật tiêu dùng chung và từ ngữ rõ ràng hơn (bao gồm các bản sửa đổi đối với Mục 19 và 23 và Mục 24 mới).

11. THAY ĐỔI ĐỐI VỚI TRANG WEB HOẶC ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ Cao Nguyen Da Food CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi có thể cập nhật Trang web hoặc Ứng dụng của mình theo thời gian và có thể thay đổi Tài liệu bất kỳ lúc nào. Chúng tôi cũng có quyền thay đổi và cải thiện các tính năng và chức năng của Dịch vụ Cao Nguyen Da Foodbất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng của chúng tôi. Điều này bao gồm thêm, sửa đổi hoặc xóa các tính năng và chức năng cụ thể của Dịch vụ Cao Nguyen Da Food. Nếu chúng tôi định xóa bất kỳ chức năng quan trọng nào của Dịch vụ cao cấp mà bạn đăng ký, chúng tôi sẽ thông báo trước hợp lý cho bạn. Xin lưu ý rằng bất kỳ Tài liệu nào trên Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi có thể đã lỗi thời vào bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật tài liệu đó.

 

12. TẠM THỜI HOẶC TẠM NGỪNG DỊCH VỤ Cao Nguyen Da Food

Chúng tôi không hứa rằng Dịch vụ Cao Nguyen Da Food, hoặc bất kỳ Tài liệu nào trên Trang web và Ứng dụng sẽ luôn khả dụng hoặc không bị gián đoạn. Chúng tôi có thể tạm ngừng, thu hồi hoặc ngừng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ Cao Nguyen Da Food mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu vì bất kỳ lý do gì mà Dịch vụ Cao Nguyen Da Food của chúng tôi không khả dụng vào bất kỳ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Chúng tôi cũng có thể đình chỉ hoặc hủy bỏ quyền truy cập của bạn vào hoặc quyền sử dụng Dịch vụ Cao Nguyen Da Foodmà chúng tôi đang rút chúng, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo trước hợp lý cho bạn.

13. HẠN CHẾ, TẠM NGỪNG HOẶC HỦY SỬ DỤNG

Chúng tôi có thể hạn chế, đình chỉ, thu hồi hoặc ngừng quyền truy cập của bạn vào hoặc quyền sử dụng Dịch vụ Cao Nguyen Da Foodmà không cần thông báo trước trong các trường hợp sau. Tuy nhiên, nếu có thể, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về ý định của chúng tôi trong việc này:

bạn đã vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này;

bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin sai lệch;

bạn đang sử dụng Dịch vụ Cao Nguyen Da Foodmột cách bất hợp pháp hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba;

bạn chưa thanh toán Phí đăng ký cho Dịch vụ Cao cấp, chúng tôi đã nhắc bạn về điều này và bạn vẫn chưa thanh toán;

cần phải bảo vệ chính chúng ta, những người dùng khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;

có khả năng các bên thứ ba có thể đưa ra các khiếu nại hoặc tố tụng chống lại chúng tôi do các trường hợp liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ Cao Nguyen Da Food;

không thể thiết lập liên lạc với bạn qua điện thoại, fax và / hoặc email;

nó là một trường hợp khẩn cấp; và / hoặc

nó cần thiết để vận hành Dịch vụ Cao Nguyen Da Food.

Việc hạn chế, tạm ngừng, thu hồi hoặc ngừng sử dụng Dịch vụ Cao Nguyen Da Foodcó thể dẫn đến việc vĩnh viễn mất quyền truy cập và sử dụng các khía cạnh nhất định của dịch vụ, bao gồm cả Nội dung được tải lên của chính bạn, ngay cả khi sau đó bạn đăng ký lại hoặc đăng ký lại Dịch vụ Cao Nguyen Da Food.

 

  1. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI

Không có nội dung nào trong Điều khoản Dịch vụ này loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh do sơ suất của chúng tôi, hoặc gian lận hoặc xuyên tạc gian dối của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn phải gánh chịu mà: (i) không thể lường trước một cách hợp lý tại thời điểm bạn chấp nhận các Điều khoản dịch vụ này – tổn thất hoặc thiệt hại có thể thấy trước một cách hợp lý nếu đó là điều hiển nhiên tại thời điểm bạn chấp nhận các Điều khoản Dịch vụ này rằng nó có thể xảy ra, hoặc cả bạn và chúng tôi đều biết điều đó có thể xảy ra, chẳng hạn như nếu bạn và chúng tôi đã thảo luận về nó; hoặc (ii) không phải do chúng tôi vi phạm một điều khoản của Điều khoản Dịch vụ này, hoặc bất kỳ lỗi nào khác do chúng tôi gây ra.

Chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về:

 

bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ công thức hoặc Nguyên liệu nào khác;

sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ Tài liệu nào được hiển thị trên Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi;

bất kỳ truy cập trái phép nào vào hoặc sử dụng các máy chủ an toàn của chúng tôi hoặc bất kỳ và tất cả thông tin cá nhân không được bảo mật;

bất kỳ sự gián đoạn nào hoặc việc ngừng truyền đến hoặc từ Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi;

vi-rút, cuộc tấn công từ chối dịch vụ được phân phối hoặc tài liệu có hại về mặt công nghệ khác có thể lây nhiễm sang thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác do bạn sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi hoặc do bạn tải xuống bất kỳ Tài liệu nào trên đó, hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với nó;

nội dung của các trang web được liên kết trên Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi; hoặc là

các yêu cầu, khẳng định, khiếu nại, khiếu kiện, hành động hoặc các thủ tục tố tụng khác của bên thứ ba chống lại bạn từ những người dùng khác, cáo buộc rằng Nội dung của bạn vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba hoặc chiếm đoạt thông tin bí mật của bên thứ ba;

Trách nhiệm giới hạn đối với Người dùng đã đăng ký Dịch vụ cao cấp Chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm với Người dùng đã đăng ký Dịch vụ cao cấp với giới hạn tổng hợp tối đa của Phí đăng ký mà Người dùng đã đăng ký đó trả cho chúng tôi liên quan đến Dịch vụ cao cấp.

 

15. QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA

Các bên dự định rằng không ai không phải là thành viên của các điều khoản này sẽ có bất kỳ quyền nào theo Đạo luật Hợp đồng (Quyền của các bên thứ ba) 1999 hoặc cách khác để thực thi bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản dịch vụ này. Không cần sự đồng ý của bất kỳ bên thứ ba nào để thay đổi các điều khoản này.

 

16. ODR

Ủy ban EU đã cung cấp một nền tảng internet để giải quyết tranh chấp trực tuyến (“Nền tảng ODR”). Nền tảng ODR này đóng vai trò là điểm giải quyết tranh chấp thay thế liên quan đến các nghĩa vụ hợp đồng từ các hợp đồng trực tuyến. Nền tảng ODR có thể truy cập tại liên kết sau: http://ec.europa.eu/consumers/odr .

 

17. GIAO DỊCH

Chúng  tôi chấp nhận giao dịch qua mọi hình thức.

 

18. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Để liên hệ với chúng tôi, vui lòng gửi email tới [email protected]

Nếu bạn đang cư trú tại một quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu:

Nếu bạn đã bắt đầu Dịch vụ Cao cấp, bạn có quyền thay đổi quyết định và nhận được khoản hoàn lại đầy đủ trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày đăng ký đầu tiên, bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected] với nội dung sau:

Sau đây, tôi đưa ra thông báo rằng tôi hủy hợp đồng đăng ký Dịch vụ Cao cấp đã đặt hàng vào [] (ngày)

Tên (các) người tiêu dùng:

Tên người dùng:

Địa chỉ của (các) người tiêu dùng:

Ngày:

 

Nếu bạn đang cư trú ở Vietnam:

Nếu bạn đã bắt đầu sử dụng, bạn có quyền thay đổi quyết định và nhận được khoản hoàn lại đầy đủ trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày đăng ký đầu tiên, bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

Nếu bạn đang cư trú tại Hoa Kỳ:

Cao Nguyen Da Food tuân thủ Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (17 USC §512). Nếu bạn tin rằng bất kỳ tài liệu nào trên Trang web của chúng tôi vi phạm bản quyền của bạn, vui lòng thông báo cho đại lý được chỉ định của chúng tôi theo địa chỉ sau: [email protected]

Thông báo của bạn cho đại lý của chúng tôi phải bao gồm mô tả công việc của bạn mà bạn cho rằng đã bị vi phạm; vị trí trên Trang web của chúng tôi nơi chúng tôi có thể tìm thấy tài liệu vi phạm; thông tin liên hệ của bạn bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email; và một tuyên bố của bạn, được ký theo hình phạt nếu khai man, rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền và bạn tin rằng việc sử dụng tài liệu được báo cáo là trái phép.

 

Giới thiệu về các Điều khoản Dịch vụ này

Nếu bất kỳ điều khoản nào hoặc một phần điều khoản nào trong Điều khoản dịch vụ này không được phép hoặc bị bất kỳ cơ quan quản lý nào cho phép hoặc không thể thi hành, thì các điều khoản khác sẽ tiếp tục được áp dụng.

Nếu bạn hoặc chúng tôi vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này và bạn hoặc chúng tôi không có hành động nào chống lại người kia, bạn hoặc chúng tôi sẽ vẫn có quyền sử dụng các quyền và biện pháp khắc phục của chúng tôi trong bất kỳ trường hợp nào khác khi bạn hoặc chúng tôi vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này.

Cảm ơn bạn đã sử dụng Dịch vụ Cao Nguyen Da Food.